Το βίντεο στις εκδηλώσεις , το χτες και το σήμερα

Πρόσφατα έκανα μια έρευνα ανάμεσα σε επαγγελματίες του χώρου αλλά και ανάμεσα σε πελάτες , για το τι είναι αυτό που ψάχνουν σε σχέση με το βίντεο και αν αξίζει να πληρώσουν γ αυτό.

Οι απαντήσεις δεν  ήταν παρόμοιες όπως θα περίμενε κανείς · και αυτό γιατί βρισκόμαστε σ ένα μεταβατικό στάδιο , οι περισσότεροι απάντησαν πως  θέλουν απ το βίντεο μια απλή καταγραφή του γεγονότος.

Θεωρούν σημαντικό  το βίντεο γιατί είναι πιο αληθινό απ την φωτογραφία αλλά δεν έχουν απαιτήσεις πέρα απ αυτό , λίγοι θεωρούν δεδομένο πως σήμερα  το βίντεο  μπορεί να δώσει  πολλά παραπάνω από μια απλή  καταγραφή

Γιατί οι περισσότεροι  δεν έχουν απαιτήσεις απ το βίντεο;

Ο πιο κυρίως λόγος είμαστε εμείς οι επαγγελματίες  που αρνούμαστε να εξελιχθούμε

Όσο  δεν προσφέρουμε το κάτι διαφορετικό που θα δώσει αξία στον πελάτη μας και βολευόμαστε στο εύκολο , τόσο και οι πελάτες μας δεν θα έχουν απαιτήσεις αλλά δεν θα είναι και διατεθειμένοι να πληρώσουν και παραπάνω αφού ότι προσφέρουμε εμείς , το προσφέρουν όλοι.

Πέρα απ αυτό υπάρχουν και άλλοι λόγοι , άλλοι πιο σημαντικοί και άλλοι λιγότερο πού έχουν να κάνουν με το είδος του επαγγέλματος , το μέγεθος της αγοράς κοκ , αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι δεν έχουν και τόση σημασία αν εμείς οι επαγγελματίες βγούμε μπροστά και πείσουμε τους πελάτες μας για το κέρδος που θα έχουν με το καινούργιο με το καλύτερο

Τι είναι αυτό το καινούριο που προσφέρει εξέλιξη στον χώρο του βίντεο;

2 σημεία κατά βάση  διαφοροποιούν το βίντεο του σήμερα

Η τεχνολογία

Οι κάμερες και ο εξοπλισμός πλέον  έχουν μικρότερο μέγεθος και περισσότερες δυνατότητες

Αυτό αυτομάτως φέρνει  πρακτικότητα , δημιουργικότητα , επιλογές ,  ότι δεν γινόταν χτες σήμερα είναι εύκολο

Κάποτε μόνο στην φωτογραφία ή στις πολύ ακριβές παραγωγές είχαμε την επιλογή για ενδιαφέροντα κάδρα και φωτισμούς , τώρα με μια μικρή ομάδα μπορεί κανείς να κάνει όλα τα παραπάνω αλλά και περισσότερα , τα ακριβά διαφημιστικά της τηλεόρασης του χτες   είναι πλέον οι απλές παραγωγές του you tube .

Η Ενημέρωση (Το ίντερνετ)

Ξεχάστε το συνηθισμένο , σήμερα βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με αμέτρητα βίντεο , καινούργιοι δημιουργοί κάθε μέρα εντυπωσιάζουν με τα βίντεο κλιπάκια τους είτε αυτά είναι ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά το πρόχειρο και το απλό δεν πείθει κανένα πια

Συμπέρασμα 

Αλλάξτε την οπτική σας , όσοι δεν την έχετε ήδη αλλάξει , οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.

Οι τιμές για μια ποιοτική παραγωγή συγχρόνως δεν είναι πλέον απαγορευτικές.

Μην υποτιμάτε την δυναμική του βίντεο γιατί δεν θα την υποτιμήσει ο ανταγωνιστής σας.

 

 

 

The video at the events, yesterday and today

I recently did a survey among professionals  but also among clients, about what they are looking for in relation to the video and whether it is worth paying for it.

The answers were not the same as one would expect; and this is because we are in a transitional stage, most of them answered that they want a simple recording of the event from the video.

They consider video important because it is more real than photography but they have no expectations beyond that, few take it for granted that today video can give much more than a simple recording

Why do most people have no video expectations?

The main reason is we professionals who refuse to evolve

As long as we do not offer something different that will give value to our customer and we are comfortable in what is easy for us ,  our customers will not have demands but will not be willing to pay more since what we offer we all offer.

Apart from that, there are other reasons, some more important and some less, which have to do with the type of profession, the size of the market, but all these reasons do not matter so much if we professionals come forward and convince our customers for the profit they will have with the new , with the best

What is this new thing that is evolving in the field of video?

2 points basically differentiate today’s video

Technology

Cameras and equipment are now smaller and have more features

This automatically brings practicality, creativity, choices , what was difficult  yesterday today is easy

Once , only in photography or in very expensive productions we had the choice for interesting frames and lighting, now with a small team , one can do all the above and  more, the expensive TV commercials of yesterday are now the simple productions of you tube.

Update (The Internet)

Forget the usual, today we are bombarded daily with countless videos, new creators every day impress with their video clips whether they are amateur or professionally the draft and the simple does not convince anyone any more

Conclusion

Change your perspective, those of you who have not already changed it, the requirements are different.

The prices for a quality production at the same time are no longer prohibitive.

Do not underestimate the dynamics of the video because your competitor will not .

Verified by MonsterInsights