ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΟ ; ΓΙΑΤΙ ; – ARE YOU LOOKING FOR A PHOTOGRAPHER OR VIDEO? WHY ?

 

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥΣ

​Οι φωτογραφίες το βίντεο είναι σαν τα πλοία  μπορούν να κάνουν αυτό που τεχνικά είναι δυνατό δηλαδή   μια απλή καταγραφή ή μπορούν να προβάλουν ένα θέλω μια επιθυμία σαν εικαστικά μέσα που είναι

Οι φωτογραφίες το βίντεο λένε ιστορίες , κάθε φωτογράφος είναι συγχρόνως και ένας αφηγητής  ψάχνεις για έναν φωτογράφο  αφηγητή  ; ή ψάχνεις για κάτι πιο απλό όπως έναν  χειριστή κάμερας

Ο φωτογράφος ο βιντεογράφος οφείλει να σας αποδώσει αξία , είτε αυτή η αξία υπάρχει  οπότε την παρουσιάζουμε είτε δεν υπάρχει  οπότε την δημιουργούμε

Η αξία αυτή θα έχει βάθος θα έχει ουσία θα συγκινεί και θα ναι διαχρονική

Αν σας ενδιαφέρει μια απλή καταγραφή δεν θέλετε φωτογράφο θέλετε μια κάμερα και κάποιον να την χειρίζεται

Οπότε ας πούμε ότι μία απάντηση στο ερώτημα είναι  αυτή , η περίπτωση που αναζητάμε έναν επαγγελματία που θα χειρίζεται μια φωτογραφική μηχανή και τίποτα παραπάνω γιατί ψάχνουμε  για μια απλή καταγραφή , δεν είναι κακό , άλλωστε ο λόγος που υπάρχουν χειριστές ή αν θέλετε οπερατέρ είναι πως υπάρχει αγορά γ αυτό το επάγγελμα

Τώρα αν όμως θέλουμε αυτήν την παραπάνω αξία αν δεν μας ενδιαφέρει μια απλή καταγραφή
πως θα καταλάβουμε αν όντως ο φωτογράφος , βιντεογράφος μας μπορεί την αποδώσει 

Μια απάντηση θα ήταν αφού έχεις διαβάσει μέχρι εδώ και έχεις δείξει ενδιαφέρων ,να κάνεις ένα ραντεβού μαζί μας για να σε πείσουμε ότι μπορούμε εμείς 

Μια πιο γενική απάντηση θα είναι πως είναι πολύ δύσκολο , αλλά εκεί έγκειται και το ερώτημα που έθεσα στην επικεφαλίδα αλλά και ο λόγος του συγκεκριμένου ποστ

Δεν έχει και τόση σημασία αν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον δημιουργό απ’ τον τεχνικό  , σημασία έχει να ψάχνουμε για τον δημιουργό να έχουμε απαιτήσεις απ’ τον φωτογράφο βιντεογράφο μας να μην συμβιβαζόμαστε , να μην διαλέγουμε τον φωτογράφο βιντεογράφο μας επειδή είναι πιο φτηνός , να μην διαλέγουμε από βιασύνη, η φωτογραφία δίνει αξία σ αυτό που αποτυπώνει

Αξία που θα γυρίσει σε σας πολλαπλάσια

SHIPS FROM DISTANCE HAVE EVERY PERSON DESIRE IN THEIR DECK

​Photos and videos just like ships can do what is technically possible, ie a simple recording, or they can project a desire like an art medium that is

The photos and video tell stories, every photographer is at the same time  a narrator are you looking for a narrator photographer? or are you looking for something simpler like a camera operator

The photographer the videographer must give you value, whether that value exists and then we present it or does not exist and then we create it

This value will have depth, it will have substance, it will move and it will be timeless

If you are interested in a simple recording you do not want a photographer you want a camera and someone to operate it

So let’s say that one answer to the question is this, the case that we are looking for a professional who will operate a camera and nothing more
because we are looking for a simple recording, and this is ok , camera operators exists becose there is a market for them

But now if we want the value above if we are not interested in a simple recording
how do we know if our photographer, videographer can really capture this value

An answer would be after you have read so far and you have shown interest, to make an appointment with us to convince you that we can

A more general answer will be that it is very difficult, but that is  the reason for this post

It does not matter so much if we can separate the creator from the technician, it is important to look for the creator to have demands from our photographer videographer not to compromise, not to choose our videographer because he is cheaper, not to choose from hurry,  photography and video gives  value in whatever they capture 

Value that will return to you many times over

Verified by MonsterInsights